วิธีเพิ่มไฟล์ Extension ให้กับ Dreamweaver

Template Toolkit July 13th, 2008

ให้เพิ่มสกุลที่ต้องการที่ไฟล์ MMDocumentTypes.xml

เช่น หากต้องการเพิ่มไฟล์ .tt โดยต้องการให้แสดงผมเหมือนกับ HTML
ที่บรรทัดบนๆ จะเขียนว่า documenttype id=”HTML” ให้เติม tt เข้าไปทั้ง winfileextension และ macfileextension
ออกมาจะเป็นประมาณนี้


<documenttype id="HTML" internaltype="HTML" winfileextension="html,htm,shtml,shtm,stm,tpl,lasso,xhtml,tt" macfileextension="html,htm,shtml,shtm,tpl,lasso,xhtml,ssi,tt" file="Default.html" writebyteordermark="false">

จากนั้น save และเปืดเข้า Dreamweaver ตามปกติ

เลือก New Document เป็น HTML จากนั้น save เป็น theme.tt
ถ้า save แล้วยังขึ้นส่วนของ Design View มาให้เป็นอันถูกต้อง ครับ

โน๊ต:
Path ของไฟล์ MMDocumentTypes.xml บน Windows Vista 64bit
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Dreamweaver CS3\configuration\DocumentTypes

ถ้าหาไม่เจอลอง search ดูครับ

Tags: ,

HTML escape

Template Toolkit May 6th, 2008

ใช้ FILTER เป็นตัวจัดการ โดย FILTER จะทำการแปลง ‘<’, ‘>’ and ‘&’ ให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง
โดยปกติตัว engine จะ strip tag พวกนี้ไว้ก่อนแล้ว แต่บาง case อาจจำเป็นต้องใช้

{% text | html %}

หรือ

{% text FILTER html %}

text เป็นค่าที่รับจากตัว engine

สมมุติค่าของ text เป็น

HTML text may have < and > characters embedded
which you want converted to the correct HTML entities.

ผมที่ได้จะออกมาเป็น

HTML text may have &lt; and &gt; characters embedded
which you want converted to the correct HTML entities.

Tags: ,

การนำค่า array ไปใช้แสดงผลแบบวนลูป

Template Toolkit May 6th, 2008

syntax ในไฟล์ tt:

{% FOREACH animal IN animals %}
{% animal %}
{% END %}

animals เป็นค่า array ที่ตัว engine ส่งค่ามา

Tags: , ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous