วิธีการเพิ่มอีเมล์ Blacklist ให้กับ Spam Filter ผ่าน SquirrelMail

Mail May 28th, 2008

ขั้นตอน:

 1. login เข้า SquirelMail Webmail (http://โดเมนของคุณ.com/webmail)
 2. เมนูด้านบนเลือก Options
 3. เลือก Spam Filters อันที่อธิบายว่า Configure the behavior of your spam filters
 4. ที่ช่อง Address กรอกอีเมล์ที่ต้องการ และเลือก Type ว่า Blacklist From
 5. กด Add New Address
 6. เรียบร้อย

โน๊ต:
- ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการโฮสติ้งกับบริษัทฯ เท่านั้น
- เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Linux เท่านั้น (เซิร์ฟเวอร์ Windows จะมีเพิ่มเติมในอนาคต)

Tags: , ,

วิธีการเพิ่มอีเมล์ Whitelist ให้กับ Spam Filter ผ่าน SquirrelMail

Mail May 21st, 2008

ขั้นตอน:

 1. login เข้า SquirelMail Webmail (http://โดเมนของคุณ.com/webmail)
 2. เมนูด้านบนเลือก Options
 3. เลือก Spam Filters อันที่อธิบายว่า Configure the behavior of your spam filters
 4. ที่ช่อง Address กรอกอีเมล์ที่ต้องการ และเลือก Type ว่า Whitelist From
 5. กด Add New Address
 6. เรียบร้อย

โน๊ต:
- ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการโฮสติ้งกับบริษัทฯ เท่านั้น
- เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Linux เท่านั้น (เซิร์ฟเวอร์ Windows จะมีเพิ่มเติมในอนาคต)

Tags: , ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous