การตั้งค่า Mail Auto Response ใน Plesk

Mail April 28th, 2008

Auto Response ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ระบบตอบกลับผู้ส่งทันที เมื่อมีมีอีเมล์เข้ามา สามารถนำไปใช้ในกรณี บริษัทหยุดช่วงเทศกลา ให้ติดต่อกลับมาอีกครั้งวันที่เท่าไหร่ เป็นต้น

ขั้นตอนการตั้งค่า Auto Response หรือ Autoresponders ใน Plesk
1. Login เข้า Plesk (Hosting Control Panel)
2. เข้า Mail และเลือก Mail ที่ต้องการ
3. เข้า Autoresponders > Add new autoresponders
4. กรอกข้อมูลตามต้องการ และตรง Limits ให้เลือก 1 ครั้งต่อวัน
5. คลิ๊ก OK และกด Switch On

Tags: ,

วิธี Import/Export MS SQL 2005 บน Plesk

MS SQL Server April 24th, 2008

ก่อนเริ่มลงมือ
- ต้องสร้าง Database และระบุ Username ใน Plesk ให้เรียบร้อยก่อน
- ติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server Management รุ่น 2005 Enterprise Edition (Express ใช้ไม่ได้)

ขั้นตอน
1.  เปิดโปรแกรม Microsoft SQL Server Management ในเครื่องเรา
2. เข้าไปที่ Datababase ที่ต้องการ export
3. คลิ๊กขวา เลือก Tasks > Export Data
4. กด Next แล้วจะขึ้น Choose a Data Source
5. กด Next จะขึ้น Choose a Destination
6. ช่อง Server พิมพ์ชื่อโดเมน
7. ในกรอบ Authentication เลือก SQL Authenticattion แล้วกรอก Username/Password ตามที่ระบุไว้ใน Plesk
8. ช่อง Database ใส่ชื่อ Database ที่ระบุไว้ใน Plesk แล้วกด Next
9. เลือก Copy data from one or more tables or views
10. เลือก Select All แล้วกด Next
11. จะขึ้น Save and Execute Package ให้กด Next อีกครั้ง แล้วกด Finish

Tags: ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous