วิธีการ set permission บน Plesk Windows ให้เขียนไฟล์ได้

Plesk June 13th, 2008

ขั้นตอน

  1. log in เข้า Plesk
  2. เข้า File Manager
  3. เข้าไปยัง folder httpdocs
  4. หา folder ที่ต้องการเปลี่ยน permission แล้วคลิ๊ก icon กุญแจขด้านวามือ
  5. ด้านซ้ายเลือก Plesk IIS User (IUSR_your-username)
  6. ด้านขวาเลือก Full Control แล้วคลิ๊ก OK
  7. เรียบร้อย

Tags: , ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous