ขั้นตอนการติดตั้ง PEAR บน Windows

PHP November 5th, 2008

- start menu > run > พิมพ์ cmd แล้ว enter
- เข้า folder ที่ลง PHP ไว้ เช่น cd c:\php
- พิมพ์ go-pear แล้วกด enter ไปเรื่อยๆ ครับ
- พอเรียบร้อย พิมพ์ pear list ถ้าขึ้น package ขึ้นมาเป็นอันเรียบร้อยครับ

Tags: ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous