วิธีติดตั้ง Gmail IMAP บน iPhone

iPhone May 11th, 2008

ก่อนเริ่มลงมือ
- Enable IMAP ที่ account gmail ของคุณ ให้เรียบร้อยก่อน

ขั้นตอน
1. เข้าที่ Settings > Mail > Add Account > Other

2. อยู่ที่ tab IMAP กรอก Name, Address, Description ตาม account ของคุณ

3. ส่วน Incoming Mail Server ให้ใส่ตามนี่

  • Host name: imap.gmail.com
  • User name: ชื่ออีเมล์ของคุณ@gmail.com
  • Password: password ของอีเมล์

4. ส่วน Outgoing Mail Server

  • Host name: smtp.gmail.com
  • user name: ชื่ออีเมล์ของคุณ@gmail.com
  • Password: password ของอีเมล์

5. Save

6. เรียบร้อย

Tags: ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous