วิธีการใช้งานเว็บไซต์ผ่านโดเมนเนม ก่อนการแก้ไข DNS จริง

User Guide May 21st, 2008

ขั้นตอน:

 1. ใช้ notepad เปิดไฟล์ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts ขึ้นมา
 2. บรรทัดล่างสุดของไฟล์ เติมรายการตามด้านล่างนี้
  IP www.domain.com
  IP domain.com
  IP ftp.domain.com
  IP mail.domain.com
  IP webmail.domain.com
 3. save file ให้เรียบร้อย
 4. เลือก start > run พิมพ์ cmd แล้ว enter
 5. พิมพ์ ipconfig /flushdns
 6. พิมพ์ ping domain.com ถ้าเป็น ip ที่ถูกต้องเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

โน๊ต:
- “IP” ในที่นี้หมายถึง IP Address ที่ได้จากผู้ให้บริการ หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราเอง
- “domain.com” ในที่นี้หมายถึงโดเมนของท่านที่สมัครทดลองใช้บริการ
- ถ้า “จำเป็น” ต้องการให้ในเครื่องสามารถเข้าได้ทั้งที่เดิมและที่ใหม่ ให้ลบ บรรทัด www. ออก
- เมื่อมีการอัพเดต DNS แล้ว ให้ทำซ้ำอีกรอบแต่ข้อ 2 เปลี่ยนจากเพิ่ม เป็นลบออก
- ถ้า ping แล้วเป็น IP เดิมอยู่ ให้รอง restart เครื่อง หรือ modem/router

Tags: , ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous