วิธีการเพิ่มอีเมล์ Blacklist ให้กับ Spam Filter ผ่าน SquirrelMail

Mail May 28th, 2008

ขั้นตอน:

 1. login เข้า SquirelMail Webmail (http://โดเมนของคุณ.com/webmail)
 2. เมนูด้านบนเลือก Options
 3. เลือก Spam Filters อันที่อธิบายว่า Configure the behavior of your spam filters
 4. ที่ช่อง Address กรอกอีเมล์ที่ต้องการ และเลือก Type ว่า Blacklist From
 5. กด Add New Address
 6. เรียบร้อย

โน๊ต:
- ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการโฮสติ้งกับบริษัทฯ เท่านั้น
- เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Linux เท่านั้น (เซิร์ฟเวอร์ Windows จะมีเพิ่มเติมในอนาคต)

Tags: , ,

วิธีการเพิ่มอีเมล์ Whitelist ให้กับ Spam Filter ผ่าน SquirrelMail

Mail May 21st, 2008

ขั้นตอน:

 1. login เข้า SquirelMail Webmail (http://โดเมนของคุณ.com/webmail)
 2. เมนูด้านบนเลือก Options
 3. เลือก Spam Filters อันที่อธิบายว่า Configure the behavior of your spam filters
 4. ที่ช่อง Address กรอกอีเมล์ที่ต้องการ และเลือก Type ว่า Whitelist From
 5. กด Add New Address
 6. เรียบร้อย

โน๊ต:
- ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการโฮสติ้งกับบริษัทฯ เท่านั้น
- เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Linux เท่านั้น (เซิร์ฟเวอร์ Windows จะมีเพิ่มเติมในอนาคต)

Tags: , ,

ขั้นตอนการ Filter Messages ใน Horde Webmail

Mail April 20th, 2008

1. ที่ mail หรือ inbox เลือก options ด้านขวาบน
2. เลือก filters > edit your filter rules > new rule >
3. ใส่ Rule Name เป็น Spam Filter
4. select a field เลือก Subject > contains > **SPAM**
5. delivery to folder > spam หรือ junk
6. กด save > apply filters

โน๊ต:
- ข้อ 5 ในกรณีที่ยังไม่มี folder ให้สร้าง folder ขึ้นมาก่อน
- folder จะสร้างได้เฉพาะการ log-in แบบ IMAP Server

Tags: , ,

ขั้นตอนการ Filter SPAM Messages ใน Outlook Express

Mail April 20th, 2008

1. คลิ๊กขวาที่ Inbox เลือก New Folder > Junk E-mail (ถ้ามี folder นี้อยู่แล้วให้ข้ามไป)
2. เลือก tools > message rules > mail
3. ช่องแรกให้เลือก “Where the subject line contains…”
4. ช่องสองเลือก “Move to specified folder”
5. ช่องสาม กดที่ “contains specific words”, พิมพ์คำว่า **SPAM** กด Add, OK
6. จากนั้นอีกบรรทัดให้กดที่ “specified” แล้วเลือก Junk E-mail, กด OK
7. ข้อสี่ พิมพ์ว่า Spam Filter แล้วกด OK, เมื่อมีเมล์เข้ามา จะมีการย้าย email ไปอัติโนมัติ
8. หากต้องการ filter email ที่อยู่ใน inbox ปัจจุบันให้ check box ที่ Spam Filter แล้วกด apply now

Tags: , ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous