สำหรับท่านที่มีปัญหาส่ง Mail ไม่ออก ให้ลองเปลี่ยน Outgoing Mail Server (SMTP) ตามแต่ ISP ที่ท่านช้งานอยู่ ดังนี้

True Internet: mail.truemail.co.th
TOT SMTP: smtp.totisp.net, 118.175.8.10, smtp-adsl.totonline.net
CS Loxinfo : mail.cssoms.com
A-net : mail.a-net.net.th
Asia access : bkk1.asiaaccess.co.th
Asia infonet : mail.asianet.co.th
Data line thai : mail.linethai.co.th
Fareast internet : mail.fareast.net.th
Idea net : mail.idn.co.th
Infonews : smtp.infonews.co.th
Internet thailand : mozart.inet.co.th
KSC : mail.ksc.net.th
Loxinfo : mail.loxinfo.co.th
Samart : smtp.samart.co.th
Siam-it online : mail.siamit.co.th
Network Thailand : mail.networkthailand.com
Thai Speed : mail.thaispeed.com
Worldnet : mail.wnet.net.th
Click TA : mail.clickta.com
Ji-Net : net1.ji-net.com
RoyNet : mbox.roynet.co.th
Pacific : smtp.pacific.net.th

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous