วิธีแก้ RoundCube error require_once (include/rcube_shared.inc)

RoundCube May 28th, 2008

ข้อความ error:
Warning: require_once(include/rcube_shared.inc) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /path/to/roundcube/index.php on line 80

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required ‘include/rcube_shared.inc’ (include_path=’.:/usr/lib/php’) in /path/to/roundcube/index.php on line 80

วิธีแก้ไข:

  1. เปิดไฟล์ index.php
  2. ที่บรรทัด require_once(’include/rcube_shared.inc’); เปลี่ยนเป็น require_once(’program/include/rcube_shared.inc’);
  3. ทำให้ครบทุกไฟล์ที่มีการใช้ require_once

Tags: , ,

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous