ขั้นตอนการสมัคร WebNIC พร้อมรับ rate พิเศษ

User Guide August 6th, 2009

 • สมัคร webnic + เติมเงิน $100 ตามปกติที่นี่ครับ

  http://www.webnic.cc/signUp.jsp

  ป.ล. ที่ช่อง   *Company Name / Individual Name

  ถ้าสมัครในนามบุคคลให้กรอก ชื่อ-นามสกุล แทนครับ

 • หลังจากสมัครแล้ว แจ้งข้อมูล ชื่อ, email และ Partner ID มาที่ support@ibiznetwork.com ครับ เพื่อให้ทางผมแจ้ง webnic ปรับ rate ให้
 • จะมี email จาก webnic ส่งกลับมา ให้เรา print และกรอกรายระเอียดหน้าสุดท้าย
 • Scan แล้ว reply กลับไปทางเมล์ พร้อมกับ สำเนาบัตรประชชน หรือ หนังสือรับรนองบริษัท (ในกรณีสมัครเป็นแบบบริษัท)
 • รอ account activiate ประมาณ 1-2 ชม (เวลาทำการ) โดยทาง webnic จะแจ้งข้อมูลไปครับ

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous