ให้เพิ่มสกุลที่ต้องการที่ไฟล์ MMDocumentTypes.xml

เช่น หากต้องการเพิ่มไฟล์ .tt โดยต้องการให้แสดงผมเหมือนกับ HTML
ที่บรรทัดบนๆ จะเขียนว่า documenttype id=”HTML” ให้เติม tt เข้าไปทั้ง winfileextension และ macfileextension
ออกมาจะเป็นประมาณนี้


<documenttype id="HTML" internaltype="HTML" winfileextension="html,htm,shtml,shtm,stm,tpl,lasso,xhtml,tt" macfileextension="html,htm,shtml,shtm,tpl,lasso,xhtml,ssi,tt" file="Default.html" writebyteordermark="false">

จากนั้น save และเปืดเข้า Dreamweaver ตามปกติ

เลือก New Document เป็น HTML จากนั้น save เป็น theme.tt
ถ้า save แล้วยังขึ้นส่วนของ Design View มาให้เป็นอันถูกต้อง ครับ

โน๊ต:
Path ของไฟล์ MMDocumentTypes.xml บน Windows Vista 64bit
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Dreamweaver CS3\configuration\DocumentTypes

ถ้าหาไม่เจอลอง search ดูครับ

Related Posts

Tags: ,Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous