ขั้นตอน

  1. log in เข้า Plesk
  2. เข้า File Manager
  3. เข้าไปยัง folder httpdocs
  4. หา folder ที่ต้องการเปลี่ยน permission แล้วคลิ๊ก icon กุญแจขด้านวามือ
  5. ด้านซ้ายเลือก Plesk IIS User (IUSR_your-username)
  6. ด้านขวาเลือก Full Control แล้วคลิ๊ก OK
  7. เรียบร้อย

Related Posts

Tags: , ,Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous