กรณีต้องการเป็นตัวเลข 0-9

1
2
3
4
5
6
if ($var =~ /^\d+$/ ) {
	print "Is a number\n";
}
else {
	print "Is not a number\n";
}

กรณีต้องการให้มี +/- ข้างหน้าตัวเลข (หรือไม่มีก็ได้)

1
2
3
4
5
6
if ($var =~ /^[+-]?\d+$/ ) {
	print "Is a number\n";
}
else {
	print "Is not a number\n";
}

Related Posts

Tags:Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous