ใช้ FILTER เป็นตัวจัดการ โดย FILTER จะทำการแปลง ‘<’, ‘>’ and ‘&’ ให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง
โดยปกติตัว engine จะ strip tag พวกนี้ไว้ก่อนแล้ว แต่บาง case อาจจำเป็นต้องใช้

{% text | html %}

หรือ

{% text FILTER html %}

text เป็นค่าที่รับจากตัว engine

สมมุติค่าของ text เป็น

HTML text may have < and > characters embedded
which you want converted to the correct HTML entities.

ผมที่ได้จะออกมาเป็น

HTML text may have &lt; and &gt; characters embedded
which you want converted to the correct HTML entities.

Related Posts

Tags: ,Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous