วิธีแก้ RoundCube error require_once (include/rcube_shared.inc)

RoundCube May 28th, 2008

ข้อความ error:
Warning: require_once(include/rcube_shared.inc) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /path/to/roundcube/index.php on line 80

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required ‘include/rcube_shared.inc’ (include_path=’.:/usr/lib/php’) in /path/to/roundcube/index.php on line 80

วิธีแก้ไข:

  1. เปิดไฟล์ index.php
  2. ที่บรรทัด require_once(’include/rcube_shared.inc’); เปลี่ยนเป็น require_once(’program/include/rcube_shared.inc’);
  3. ทำให้ครบทุกไฟล์ที่มีการใช้ require_once

Tags: , ,

วิธีการเพิ่มอีเมล์ Blacklist ให้กับ Spam Filter ผ่าน SquirrelMail

Mail May 28th, 2008

ขั้นตอน:

  1. login เข้า SquirelMail Webmail (http://โดเมนของคุณ.com/webmail)
  2. เมนูด้านบนเลือก Options
  3. เลือก Spam Filters อันที่อธิบายว่า Configure the behavior of your spam filters
  4. ที่ช่อง Address กรอกอีเมล์ที่ต้องการ และเลือก Type ว่า Blacklist From
  5. กด Add New Address
  6. เรียบร้อย

โน๊ต:
- ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการโฮสติ้งกับบริษัทฯ เท่านั้น
- เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Linux เท่านั้น (เซิร์ฟเวอร์ Windows จะมีเพิ่มเติมในอนาคต)

Tags: , ,

Merging Array

Perl May 25th, 2008

my @group1 = ("Fred Flintstone", "Barny Rubble");
my @group2 = ("Wilma Flintson", "Bamm-Bamm");
my @allgroup = (@group1, @group2);

Tags:

Removing duplicate elements from array

Perl May 25th, 2008

without sorting

my %hash = map { $_, 1 } @array;
@array = keys %hash;

with sorting

my %hash = map { $_, 1 } @array;
@array = keys %hash;
@array = sort(@array); # sorting

with sorting (shorter)

my %hash = map { $_, 1 } @array;
@array = sort(keys %hash);

Tags: ,

Check if a variable is a number

Perl, WordPress May 22nd, 2008

กรณีต้องการเป็นตัวเลข 0-9

1
2
3
4
5
6
if ($var =~ /^\d+$/ ) {
	print "Is a number\n";
}
else {
	print "Is not a number\n";
}

กรณีต้องการให้มี +/- ข้างหน้าตัวเลข (หรือไม่มีก็ได้)

1
2
3
4
5
6
if ($var =~ /^[+-]?\d+$/ ) {
	print "Is a number\n";
}
else {
	print "Is not a number\n";
}

Tags:

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous