ก่อนเริ่มลงมือ
- ต้องสร้าง Database และระบุ Username ใน Plesk ให้เรียบร้อยก่อน
- ติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server Management รุ่น 2005 Enterprise Edition (Express ใช้ไม่ได้)

ขั้นตอน
1.  เปิดโปรแกรม Microsoft SQL Server Management ในเครื่องเรา
2. เข้าไปที่ Datababase ที่ต้องการ export
3. คลิ๊กขวา เลือก Tasks > Export Data
4. กด Next แล้วจะขึ้น Choose a Data Source
5. กด Next จะขึ้น Choose a Destination
6. ช่อง Server พิมพ์ชื่อโดเมน
7. ในกรอบ Authentication เลือก SQL Authenticattion แล้วกรอก Username/Password ตามที่ระบุไว้ใน Plesk
8. ช่อง Database ใส่ชื่อ Database ที่ระบุไว้ใน Plesk แล้วกด Next
9. เลือก Copy data from one or more tables or views
10. เลือก Select All แล้วกด Next
11. จะขึ้น Save and Execute Package ให้กด Next อีกครั้ง แล้วกด Finish

Related Posts

Tags: ,Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous