ข้อความ Error
Hi. This is the qmail-send program at XXX.XXX.com.
I’m afraid I wasn’t able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I’ve given up. Sorry it didn’t work out.

<XXX@XXX.com>:
Recipient’s mailbox is full, message returned to sender. (#5.2.2)

สาเหตุ
อีเมล์ของผู้รับเต็ม ข้อสังเกตง่ายๆ คือ “Recipient’s mailbox is full”

วิธีแก้ไข
แจ้งผู้รับให้ทำการลบ Mail ออก เนื่องจาก Mailbox เต็ม และทำการส่งใหม่อีกครั้ง

Related Posts

Tags: , ,Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous