1. คลิ๊กขวาที่ Inbox เลือก New Folder > Junk E-mail (ถ้ามี folder นี้อยู่แล้วให้ข้ามไป)
2. เลือก tools > message rules > mail
3. ช่องแรกให้เลือก “Where the subject line contains…”
4. ช่องสองเลือก “Move to specified folder”
5. ช่องสาม กดที่ “contains specific words”, พิมพ์คำว่า **SPAM** กด Add, OK
6. จากนั้นอีกบรรทัดให้กดที่ “specified” แล้วเลือก Junk E-mail, กด OK
7. ข้อสี่ พิมพ์ว่า Spam Filter แล้วกด OK, เมื่อมีเมล์เข้ามา จะมีการย้าย email ไปอัติโนมัติ
8. หากต้องการ filter email ที่อยู่ใน inbox ปัจจุบันให้ check box ที่ Spam Filter แล้วกด apply now

Related Posts

Tags: , ,Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous