1. ที่ mail หรือ inbox เลือก options ด้านขวาบน
2. เลือก filters > edit your filter rules > new rule >
3. ใส่ Rule Name เป็น Spam Filter
4. select a field เลือก Subject > contains > **SPAM**
5. delivery to folder > spam หรือ junk
6. กด save > apply filters

โน๊ต:
- ข้อ 5 ในกรณีที่ยังไม่มี folder ให้สร้าง folder ขึ้นมาก่อน
- folder จะสร้างได้เฉพาะการ log-in แบบ IMAP Server

Related Posts

Tags: , ,Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous