ข้อความ Error
The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was ‘XXX@XXX.com’. Subject ‘XXX’, Account: ‘XXX.XXX.com’, Server: ‘XXX.XXX.com’, Protocol: SMTP, Server Response: ‘553 sorry, that domain isn’t in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)’, Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 553, Error Number: 0×800CCC79

สาเหตุ
ค่าที่ Outlook หรือ Mail Client อื่นๆ ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข
ดูวิธีการ set ที่ถูกต้องได้ที่ (ข้อ 6, 9)
http://www.ibiznetwork.com/manual/setting-outlook

Related Posts

Tags: , ,Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2008 iBiz Network Co., Ltd. Powered by wordpress, Theme by ericulous